Biyogörüntüleme

Biyolojik örneklerden kesit alma, bu örneklerin uygun bir mikroskopta (ışık, floresan, elektron) görüntülenebilir hale getirilmesi ve incelenmesi ile ilgili tüm prosedürler araştırma grubumuz tarafından yapılabilmektedir.

Üniversitemizin Merkez Araştırma Laboratuvarı ve diğer laboratuvarlardaki cihazlara ek olarak mühendislik fakültesinin bünyesinde bulunan cihazlar şunlardır:


Leica UC7 Ultramikrotom 


Zeiss Axio Imager M2 Digital Kamera Ataçmanlı Motorize Floresan Mikroskop