Hücre Duvarına Özgü Monoklonal Antikorlar

Bitki hücre duvarı kompleks bir yapıya sahiptir. Bu yapı bitkiler arasında, aynı bitkideki değişik doku ve hücrelerde, bitki gelişimine göre değişiklik gösterir. Bu dinamik yapının detaylı incelenmesini ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yeni yöntemlerin varlığı özellikle son dönemde biyoyakıt alanındaki çalışmaların artmasıyla fazlaca önem kazanmıştır. Bu alanda öne çıkan yöntemlerden biri, sayıları 200 civarında olan ve hücre duvarını oluşturan birçok polisakkariti özgün olarak tanıyabilen monoklonal antikorların kullanılmasıdır. Araştırma grubumuz yaklaşık 100 antikoru bünyesinde bulundurup çalışmalarına devam etmektedir.

Bilimsel çalışma sonuçları, hücre duvarında bulunan polisakkaritlerin insan sağlığına yararlı olduğunu göstermiştir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi, kolesterolü düzenlemesi ve kanseri önleyici özelliği olması bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, gıda ürünlerinin birçoğuna bu polisakkaritler eklenmektedir. Bu nedenle, bu alanda yapılacak çalışmaların, sadece biyoyakıt ve bitki biyolojisine değil aynı zamanda sağlık ve gıda endüstrisine de katkı yapma potansiyeli vardır.